Välkommen till Reumatikerdistriktet i Stockholms län

Vi är cirka 6 500 medlemmar fördelat på 13 lokalföreningar i distriktet.

Reumatikerdistriktet arbetar med att:

  • Erbjuda bassängträning
  • Utbilda förtroendevalda i föreningarna
  • Ge ut tidningen Reumatikerkontakten
  • Stödja våra föreningar
  •  Medverka i patientskolor inom Stockholms län
  • Bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm

Vår vision (som tar sin utgångspunkt från Förbundets):

Vi vill värna våra diagnosgruppers rätt till kunskap, adekvat behandling samt långsiktig rehabilitering för ett gott liv.

Mer om vår organisation.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

» Visa kalendern

Aktuellt

Till: Regionfullmäktige Region Stockholm

Till: Regionfullmäktige Region Stockholm

Den blå-gröna majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att människor med funktionsnedsättning själva ska betala för sina hjälpmedel. Som ...
/
Distriktets bassängträning fortlöper som vanligt

Distriktets bassängträning fortlöper som vanligt

Vad gäller bassängträningen som Reumatikerdistriktet erbjuder sina medlemmar kommer den inte att påverkas i dagsläget av de nya restriktionerna som ...
/
Så många olika diagnoser...

Så många olika diagnoser…

Inom de reumatiska sjukdomarna finns omkring 200 olika diagnoser. I Sverige lever omkring 1 miljon människor med någon form av ...
/
Reuma Direkt har extra öppet

Reuma Direkt har extra öppet

Reumatikerförbundets telefonlinje Reuma Direkt är redo för dina frågor om reumatism. Välkommen att ringa på Internationella reumatikerdagen 12 oktober för ...
/
"Så kan vården bli bättre för giktpatienter"

”Så kan vården bli bättre för giktpatienter”

Ett liv utan smärtsamma giktanfall är idag fullt möjligt för personer som har gikt. I samband med Internationella reumatikerdagen vill ...
/
Nicole Falciani släpper bok om att leva med reumatism

Nicole Falciani släpper bok om att leva med reumatism

Nicole var 6 år gammal när hon och hennes föräldrar märkte att något inte var som det skulle, men det ...
/