Om oss

Reumatikerdistriktet i Stockholms län består av cirka 6 100 medlemmar fördelat på 13 lokalföreningar. Vi täcker upp alla kommuner i Stockholms län.

Distriktets främsta uppgift är att erbjuda varmvattenbassängträning, ledd av fysioterapeut, samt bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm.
Vi stödjer och servar även våra förtroendevalda i föreningarna med utbildning och till viss del administrativt arbete.
Föreningarna kan ansöka om aktivitetsbidrag genom distriktet för sina fysiska aktiviteter. Det finns även ett bidrag hos distriktets stiftelse att ansöka om. Det bidraget gäller främst föreläsningar och utbildningar för ett större antal personer. Distriktets kanslipersonal kan hjälpa till med mer information.

Inför valet 11 september 2022 kommer vi samarbeta med våra lokala reumatikerföreningar, vårt riksförbund samt externa samarbetspartners. 
Följ oss här på hemsidan, i medlemstidningen, samt på Facebook för mer information. 
/Styrelsen  

Tillsammans med RH-gruppen* har vi under vårterminen mött alla politiska partier inom Region Stockholm för att diskutera hjälpmedelsfrågan samt färdtjänsten, som båda är heta ämnen i vår region.
Presentation av intervjuerna kommer ske i Kontakten nummer 3 som utkommer strax innan valet. Samt här på hemsidan under sommaren.

*RH-gruppen består av: Reumatikerdistriktet i Stockholms län, RBU Stockholms län, Neuroförbundet Stockholms län, DHR Stockholms län samt RTP-S. Tillsammans företräder vi fem patientorganisationer omkring 12 000 medlemmar och vi samarbetar i gemensamma frågor.

Varmvattenbassängträning

Vi erbjuder varmvattenbassängträning på flera platser runt om i länet för dig som är medlem i Reumatikerförbundet. Välkommen in med en ansökan!

Ladda gärna ner vår verksamhetsplan 2022 och verksamhetsberättelse 2021.