Om oss

Reumatikerdistriktet i Stockholms län består av cirka 6 800 medlemmar fördelat på 13 lokalföreningar. Vi täcker upp alla kommuner i Stockholms län.

Distriktets främsta uppgift är att erbjuda varmvattenbassängträning, ledd av fysioterapeut, samt bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm.
Vi stödjer och servar även våra förtroendevalda i föreningarna med utbildning och till viss del administrativt arbete.
Föreningarna kan ansöka om aktivitetsbidrag genom distriktet för sina fysiska aktiviteter. Det finns även ett bidrag hos distriktets stiftelse att ansöka om. Det bidraget gäller främst föreläsningar och utbildningar för ett större antal personer. Distriktets kanslipersonal kan hjälpa till med mer information. 

På grund av Coronapandemin har distriktet tyvärr fått ställa in de evenemang utöver bassängträningen vi planerat för. 
Vi hoppas kunna återkomma under våren 2021. 
Håll utkik i vår kalender

Styrelsen 

Distriktets administrativa arbete fortsätter dock och just nu ligger i fokus att ta fram en intressepolitisk folder samt arbeta med ämnet om vårdval reumatologi.
Vårdvalet ska införas i Stockholms län efter beslut i regionfullmäktige 20 november 2019.
Reumatikerdistriktets styrelse har kontaktat hälso- och sjukvårdsnämnden och krävt att få vara med och ta fram det förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för vårdvalet.
Vad som skett hittills i frågan kan ni läsa mer om här och i vårt senaste nummer av medlemstidningen Kontakten

 

Vi erbjuder varmvattenbassängträning på flera platser runt om i länet för dig som är medlem i Reumatikerförbundet. Välkommen in med en ansökan!

Verksamhetsplan 2020 och verksamhetsberättelse 2019 kommer inom kort!