Deadline för Kontakten 3 -2024 är den 19 augusti, kommer ut ca den 23 september. Glöm inte få med vårens program. Nästa nummer av tidningen har deadline den 4 november och kommer ut ca 12 december.