Distriktets bassängträning fortlöper som vanligt

Vad gäller bassängträningen som Reumatikerdistriktet erbjuder sina medlemmar kommer den inte att påverkas i dagsläget av de nya restriktionerna som gäller fram till och med …

Distriktets bassängträning fortlöper som vanligt Läs mer »