Så många olika diagnoser…

Inom de reumatiska sjukdomarna finns omkring 200 olika diagnoser. I Sverige lever omkring 1 miljon människor med någon form av reumatism. Både kvinnor och män …

Så många olika diagnoser… Läs mer »