Distriktsstyrelsen

Styrelsen för Reumatikerdistriktet i Stockholms län 2019.

Monica Rosenblom

Tf.Ordförande

Bitte Wallin

Vice Ordförande

Ingvor Thorén

Kassör

Gunnel Jonsson

Ledamot

Mona Blomgren

Ledamot

Inger Carlsson

Ledamot

Styrelsens arbetsutskott (AU) består av

  • Monica Rosenblom 
  • Bitte Wallin 
  • Ingvor Thorén 

För att mejla till alla styrelsen hänvisar vi till: [email protected]