Distriktsstyrelsen

Styrelsen för Reumatikerdistriktet i Stockholms län 2019.

Monica Rosenblom

Ordförande

Bitte Wallin

Ledamot

Ingvor Thorén

Kassör

Gunnel Jonsson

Ledamot

Mona Andersson

Ledamot

Lena Berg

Ledamot

För att mejla till alla styrelsen hänvisar vi till: [email protected]