Distriktsstyrelsen

Styrelsen för Reumatikerdistriktet i Stockholms län 2019.

Ingvor Thorén

Ordförande

Carina Forsberg

Vice ordförande

Synnöve Cehlinder

Kassör

Gunnel Jonsson

Ledamot

Monica Rosenblom

Ledamot

Bitte Wallin

Ledamot

Claes Stjernström

Ledamot

För att nå alla i styrelsen hänvisar vi till e-postadress: [email protected]