Intressepolitik

Reumatikerdistriktet i Stockholms län bedriver intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm.

Vårt mål med det intressepolitiska arbetet är att bidra till ett bättre liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Detta åstadkommer vi genom att hålla en löpande kontakt med Region Stockholms förtroendevalda samt tjänstemän, med sjukvårdsprofessionen och med övriga aktörer inom funktionshinderrörelsen. Vi anordnar också en rad föreläsningar och seminarier enskilt och i samarbete med andra aktörer där vi informerar allmänheten om de reumatiska diagnoserna och förutsättningarna i samhället för de som är kroniskt sjuka och/eller lever med en funktionsnedsättning.

Hetaste frågan just nu är vårdval reumatologi.