Inställt Representantskap

Med anledning av Coronaviruset (covid-19) har distriktsstyrelsen tagit beslut att ställa in representantskapet som skulle ägt rum lördagen 21 mars.
Alla ombud är informerade.

Förbundsstyrelsen har gett alla distrikt dispens att skjuta upp sina årsmöten till slutet på april månad.
Distriktsstyrelsen återkommer med besked när och hur Stockholmsdistrikt kan genomföra sitt representantskap.

Under tiden fortsätter sittande styrelse att driva distriktets arbete framåt.